Total Execution Time: 0.10240411758423 secs

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX148-149

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V ΜΑΚΡΥ (4,5\9x11,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX060

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ DR 12V ΣΤΕΝΟ (6,3x19,0x16,0) Χωρίς Καλώδιο

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX142-144

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D7R (7,0x14,0x13,7) (2ΚΟΝ-2ΜΑΚ)

Κωδικός ELKAR: 1104.FM109

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ MA 12V JAPAN (6,8x16,5x14,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX98-99

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V ΦΑΡΔΥ (6,8x18,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX101-102

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V (4,5x14,0x10,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX88

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V DIESEL (8,0x25,0x21,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX146-147

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V ΚΟΝΤΟ (4,5\9x11,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.FM123-145

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ MA 12V JAPAN (6,5x19,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX79

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V NIKKO (7,0x25,0x15,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX05-06

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ LU 12V M45G (6,3x15,9x14,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX82-83

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V JAPAN (7,0x10,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX18

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ MM 24V FIAT (10,0x22,0x28,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX155

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V ΦΑΡΔΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ (6,4x08,0x11,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX134-144

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (10,0x25,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX51-52-63

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x08,0x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX42-43

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V (4,5x18,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX157-158

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (6,0x18,0x13\14,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX39C

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V MAZDA (6,5x08,0x10,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX151

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V DIESEL (7,5x18,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX74-75

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V NISSAN (7,0x19,0x15,8)

Κωδικός ELKAR: 1104.MOSX4

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ RO 12V ROM (8,81x19,90x22,15)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX15-16

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ LU 12V ΣΤΕΝΟ (7,9x19,0x22,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX38-40-58

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x13,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX31-32

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (8,0x19,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX57-58

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V ΜΑΚΡΥ (7,0x11,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX10-11

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V ISUZU (10,0x30,0x20,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX90

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V DIESEL (8,0x20,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX177

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V ΝΕΟ (9,0x36,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX175-176

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V ΜΙΚΡΟ (5,0x12,0x10,9\11,6)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX159-160

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (5,0x16,0x11,5\13,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX100

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V JAPAN (4,3x12,0x12,3)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX160-164

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D7G3 (7,0x13,0x11,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX148

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V FKB (12,0x36,0x27,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.USX91-92

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ DU 12V (6,0\11,7x13,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX085

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (8,0x25,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX42

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ LU 12V ΦΑΡΔΥ (9,0x20,0x24,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX49-61

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V ΜΑΚΡΥ (4,5x14,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX175-176-171

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V StartStop (7,0x11,0x12,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX142-145

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D7R (7,0x14,0x13,7) (2ΚΟΝ-2ΜΑΚ)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX36-37

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V DIESEL (8,0x25,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX172-173

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V FKB ΝΕΟ (12,0x36,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX51-52

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x08,0x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX5

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ 12V MOTORCYCLE YAMAHA (5,0x7,0x7,3)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX90-91

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ LU 12V M80R (6,8x19,8x09,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX146

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (7,0x10,0x14,0) (clip)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX66-67

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V ΚΟΝΤΟ (7,0x11,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX50-51

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V (7,0x11,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX096

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (10,0x25,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX204-205

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V VAG (4,6x10,0x12\12,7)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX21(4)

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MT 12V HONDA (6,0x14,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX170-171

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (10,0X25,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX16

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΧΟΝΤΡΟ (8,0x17,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX53

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V (7,5x13,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX105-106

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V (4,5\7,0x8,5x9,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX073

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ BO 24V FKB (12,0x36,0x27,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.MASX15-16

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΦΑΡΔΥ (10,0x25,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.FX073

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ FO 12V FORD (6,0x13,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX210-211

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (4,6x16,0x11,5\12,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX77-78

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V ΚΟΝΤΟ (8,0x25,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX70

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V NAVARA (6,8x11,8x17,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX62

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V TOYOTA (7,0x12,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX84

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V TOYOTA (7,0x16,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX135-145

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (8,0x25,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX63

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V TOYOTA (7,0x12,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX234-235

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V StartStop (5,25x18,0x12,7)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX59-60

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V SUBARU (4,5x11,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX165

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (7,5x18,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX1

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ 12V MOTORCYCLE (6,0x9,0x12,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX88-77-78

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ LU 12V M79 (7,0x13,7x12,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX216-217

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (5,35x27,77x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1915.142037

ΚΑΡΒΟΥΝΑ CARGO ΜΙΖΑΣ MA (5,0x10,6x12,0) HYUNDAI, KIA

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX197

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V VAG (9,0x36,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX157-158

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ DR 12V 28MT (7,9x24,8x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX72-73

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V DENSO P76 (7,0x20,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX40-41

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V (4,5x12,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX103-104

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 24V 5,5KW (8,0x30,0x18,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX69-70

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V NAVARA (6,8x11,8x17,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX35-36

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΝΕΟ (7,0x13,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX218-219

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (5,0x12,0x10,90)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX196

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V ΝΕΟ (5,0x08,5x11,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX070

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (7,0x14,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.FN146-147

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ ΝΙ 12V JAPAN (6,8x16,5x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX122H

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DR 24V 40MT (9,5x38,1x21,4)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX34-30

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V 2ΠΛ.ΚΑΛ (8,0x19,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX202-203

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V SCANIA (9,0x32,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.USX93-94

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ DU 12V (5,5\8,2x13,1x15\18,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX163-164

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (10,0x25,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX91

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V NISSAN\PSA (7,0x14,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX80-81

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V NISSAN (7,0x14,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX40-41

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ LU 12V (9,5\3,5x11,6x15,9)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX70-71

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V FIAT 2,6KW (7,8x19,0x20,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX190-191

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V ΝΕΟ (6,5x25,0x15,4\16,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX135H

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ DR 24V 37\41MT (9,5x28,6x26,3)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX18-19

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V FIAT (7,0x13,0x15,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX56-3

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V DIESEL (8,0x14,5x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX52

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V ΛΟΞΟ (6,0x13,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX129

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ PR 12V (10,6\6,1x10,3x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX913-914

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DR 12V SD80F (4,6x13,0x11\12)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX15-6

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V (6,0x16,0 x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX86-87

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V ΦΑΡΔΥ (7,0x16,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX140

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (7,0x16,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX71-72

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 12V DSL (8,0x24,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX112-114

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V MERCEDES (5,3x18,9x15,6)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX098

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ BO 12V Χωρίς Καλώδιο (7,0x10,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX96-97

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 24V (6,8x18,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX044(4)

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V 3\12 (8,0x22,0x22,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.PLSX3

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ PL 12V SKODA (8,0x12,0x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX92-93

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V DIESEL (9,0x19,5x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX194-195

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V MERCEDES (7,5x27,0x16,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX212-213

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V FIAT (5,0x16,0x11,5\13,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX163-164

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D7G VAG (7,0x13,0x11,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX233(6)

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V StartStop (4,6x14,0x12,3)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX22

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DE 12V JAPAN (7,0x12,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.MASX19-20

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 24V MT72AB (9,0x16,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX096-097

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ PR 12V DSL (10,0x25,0x17,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX54-55

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 12V OPEL (4,5x14,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX94-95

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MI 24V (9,0x19,5x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX33-34

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V 2ΚΟ+2ΕΝ (6,0x15,0x16,7)

Κωδικός ELKAR: 1104.PLSX5

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ PL 12V FELICIA (6,0x12,5x12,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX172-173-174

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V FKB ΝΕΟ (12,0x36,0x19,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX48-49-50

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x13,0x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.MASX17-18

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΜΑΚΡΥ (9,0x16,0x23,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.FX074-78

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ FO 12V FORD (8,2x18,9x18,2)

Κωδικός ELKAR: 1104.FT118-119

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ ΤΟ 12V JAPAN (8,0x20,0x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX35-37

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΝΕΟ (7,0x13,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX43-45-44

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x13,0x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX457-458

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DR 12V 28MT (7,9x24,8x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX26-27

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 24V JANMAR (10,0x25,0x22,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.FX218

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ FO 12V FORD (4,0x16,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.USX60-59

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ DU 12V (8,0x15,0x15,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.LASX81-82

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ LU 12V M78R (6,8x13,8x9,4)

Κωδικός ELKAR: 1104.PHTSX37-38

ΚΑΡΒΟΥΝΑ ERAY ΜΙΖΑΣ HI 24V ΦΑΡΔΥ (10,0x30,0x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX241-242

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V SCANIA (6,35x27,77x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX142-143

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D7R (7,0x14,0x13,7)

Κωδικός ELKAR: 1104.FX217

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ FO 12V FORD (4,0x16,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX912

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ DR 12V PG260M (6,0x19,0x16,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX61-62-63

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V FIAT (7,0x08,0x19,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX31

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ HI 24V (9,0x20,0x26,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX012

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (9,0x13,0x25,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.FN122-123

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ ΝΙ 12V JAPAN (7,0x16,0x16,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JSX13(4)

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ MM 12V ΜΕΣΑΙΟ (7,0x16,0x20,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX043(4)

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (7,0x16,0x22,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PSX169-170

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ VA 12V D6GS11 (3,9\6,4x10,0x15,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.JASX45-46

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ ME 12V JAPAN (4,5x10,0x17,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX075

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V (7,0x10,0x18,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX198-199

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 24V MERCEDES (8,0x25,0x13,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.PLSX4

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ PL 12V ZETOR (8,8x26,6x26,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.FX070-72

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ FO 12V FORD (4,5x16,0x14,0)

Κωδικός ELKAR: 1104.BSX035

ΚΑΡΒΟΥΝΑ GEBE ΜΙΖΑΣ BO 12V [4\12] (12,0x20,0x28,5)

Κωδικός ELKAR: 1104.RX419-420

ΚΑΡΒΟΥΝΑ MEGA ΜΙΖΑΣ DR 24V 28MT (7,9x24,8x19,5) ATEGO