Πολιτική επιστροφών

  • Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψετε οποιοδήποτε εμπόρευμα σε διάστημα 30 ημερών από την αγορά του κι εφόσον η αρχική του συσκευασία είναι άθικτη. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.
  • Πριν προχωρήσετε στην επιστροφή, παρακαλείστε όπως σιγουρευτείτε ότι οι ετικέτες του κατασκευαστή και οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή κάρτα εγγύησης παραμένουν επάνω στο εμπόρευμα. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.
  • Σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξετε τις διαστάσεις ή θέλετε να ελέγξετε εάν είναι το σωστό εξάρτημα, παρακαλείστε όπως ανοίξατε τη συσκευασία με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και την ελάχιστη φθορά της, ώστε να μπορέσετε να συγκρίνετε το εμπόρευμα με το παλιό εξάρτημά σας. Σε περίπτωση επιστροφής, το εμπόρευμα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.
  • Σε περίπτωση επιστροφής υγρού/χημικού εμπορεύματος (π.χ. λιπαντικά) παρακαλείστε όπως μην προχωρήσετε στο άνοιγμα της συσκευασίας. Διαφορετικά, η επιστροφή δε θα γίνει αποδεκτή.
  • Σε περίπτωση ηλεκτρονικού εξαρτήματος, παρακαλείστε όπως ελέγξατε τον κωδικό του και συγκρίνατε με τον κωδικό του κατασκευαστή πριν προβείτε στο άνοιγμα της συσκευασίας του και ειδικότερα πριν το χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δε γίνονται αποδεκτά.
  • Παρακαλείστε όπως σιγουρευτείτε ότι το επιστρεφόμενο εμπόρευμα έχει συσκευαστεί σωστά ώστε να παραληφθεί άθικτο. Διαφορετικά, η επιστροφή σε θα γίνει αποδεκτή.
  • Σε περίπτωση παραλαβής κατεστραμμένου (σπασμένο, φθαρμένο, άδειο, κλπ) εμπορεύματος κι εφόσον η παράδοσή του έγινε από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) παρακαλείστε όπως παραδώσατε κατευθείαν το εμπόρευμα προς επιστροφή με χρέωση παραλήπτη και θα προβούμε σε αντικατάστασή του. Διαφορετικά, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσατε μαζί μας στα τηλέφωνα: Χαλκίδα: 22210-22890, Θεσσαλονίκη: 2310-529595 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sales@elkar.gr.