ΦΑΝΟΣ WAS LED 12-24V ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (263x104mm)

ΦΑΝΟΣ WAS LED 12-24V ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ (263x104mm)

Κωδικός ELKAR: 1928.W150DD-1149DDLC
ΦΑΝΟΣ WAS LED 12-24V ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 230x104mm

Εναλλακτικοί Κωδικοί

W150DD1149DDL

Συσχετίσεις